Vitamine B12 test

47.95

Description

De verhoogde detectie van methylmalonzuur in de urine vormt een indirecte marker van een vitamine B12-deficientie. Het maakt het mogelijk om conclusies te trekken over het metabool beschikbare vitamine B12. Vitamine B12 fungeert als een co-enzym van methylmalonyl-CoA mutase, die in de citroenzuurcyclus methylmalonyl-CoA katalyseert tot succinyl-CoA. Wanneer deze stofwisselingsroute, bijv. ten gevolge van een verminderd aanbod van vitamine B12, verstoord is treed een verhoogde excretie van methylmalonzuur op.

De bepaling van methylmalonzuur in de urine is te verkiezen boven de bepaling in het serum: het is eenvoudiger en gevoeliger. De diagnostische waarde van de parameters in serum wordt vaak beperkt doordat vitaminen in het serum gebonden zijn aan bindingseiwitten, waardoor de vitamine B12-verzorging op cellulair niveau niet altijd voldoende kan worden bepaald.

Veelvoorkomende oorzaken van een vitamine B12-tekort zijn gastro-intestinale aandoeningen, chronische atrofische gastritis en misbruik van alcohol en/of medicijnen. De gevolgen van het gebrek uiten zich met name in stoornissen in de erytropo√ęse (megaloblastaire anemie), glossitis, gastritis, obstipatie en in neurodegeneratieve en psychiatrische symptomen (neuropathie, dementie, geheugenstoornissen en psychosen).

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie en moeten met een arts of therapeut worden besproken.

Indicaties:

- bij het vermoeden van een vitamine B12 tekort

Waarom zelf betalen, ik ben toch verzekerd?

Een huisarts verwijst je alleen door als hij of zij dat nodig vindt.

Onze prijzen zijn concurrerend ten opzichte van dezelfde test waarvoor u bij de verzekering toch zelf moet betalen, omdat u eerst uw eigen risico moet aanspreken.

Bovendien kunt u met onze bloedtesten eenvoudig, snel, zonder wachttijden en in alle privacy in uw eigen vertrouwde omgeving de test doen.

vitamine bloedtest, zelf vitaminetekort testen, vitamine zelftest, vitamine b12 test, test vitamine b12 tekort, vitamine b12 tekort test online, b12 thuistest, vitamine b12 bepalen, b12 tekort online test, b12 meten

Vitamine B12 test
5 (100%) 5 votes